Viering eenwording: 12 en 14 mei 2023

Viering eenwording: 12 en 14 mei 2023

12 december 2022 Nieuws 0

D.V. op 1 mei aanstaande zullen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Die eenwording zal op verschillende manieren gemarkeerd worden, onder andere met een landelijke viering op 12 mei a.s. en plaatselijke vieringen twee dagen later. Voor plaatselijke kerken wordt gewerkt aan een soort gereedschapskist, waar iedere gemeente uit kan halen wat er bij de plaatselijke situatie past. Het zou mooi zijn als in veel kerken gedankt wordt voor de herstel en verzoening, en gebeden wordt voor de nieuwe kerkgemeenschap. Daarnaast kun je als kerk naar eigen inzicht gebruikmaken van dingen als liederen, materiaal voor kinderen en jongeren, een leespreek en nog veel meer. Concretere informatie volgt zo spoedig mogelijk.