Besluiten

 

De LV/GS van Zoetermeer heeft zich eigenlijk alleen beziggehouden met besluitvorming die de eenwording van NGK en GKv betreft. Op deze pagina komen binnenkort de besluiten die genomen zijn.