Overige data

Mocht er meer tijd nodig zijn dan de geplande vergaderdagen om alles te regelen wat nog geregeld moet worden voor 1 mei, dan komen de afgevaardigden op een of meer van de volgende dagen nogmaals bij elkaar: 11 februari, 11 maart en 15 april.