Rapporten

Beleidsrapporten aan GSLV Zoetermeer 2022

13.1 – CSKMI – Commissie steunbehoevende kerken en missionaire projecten – MissieFonds

21.1 – RvT en CvB TU – Theologische Universiteit

24.1 – LCKO – Landelijke commissie kerkelijke onderzoeken

32.1 – BBK/CCS buitenland – Betrekkingen buitenlandse kerken en Commissie contact en samensprekingen buitenland – versie 2
32.2 – BBK/CCS buitenland – Erratum

42.1 – DHB – deputaten hoger beroep

45.1 – CvB PZ – Commissie van Beroep in predikantszaken

46.1 – CICG – Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling – Jaarrapport 2022

47.1 – NGA – Nederlands Gereformeerde instelling arbeidszaken
47.2 – NGA – Aanvullend rapport harmonisatie pensioenen

51.1 – FB/FC – Financiën en beheer en financiële commissie

52.1 – WAO – Werkgroep administratieve ondersteuning

53.1 – MOGS – Moderamen GS Goes 2020

54.1 – MOLV – Moderamen Landelijke Vergadering Zeewolde 2019
54.2 – GMO – huidige stand van zaken harmonisatie pensioenen
54.3 – GMO – Procesvoorstel bezinningstraject landelijk kerkenwerk
54.4 – Beleidsplan NGK 2022 – 2023 – def.

62.1 – CHPZ – Commissie herstructurering predikantszaken
62.2 – CHPZ – Aanvullend rapport

64.1 – RG – Regiegroep Hereniging
64.2 – WTK – Werkgroep toekomstige kerkorde – Reactie op inbreng van classes en regio’s
64.3 – WTK – Verzameldocument reacties van classes en regio’s op kerkorde in eerste lezing
64.5 – WTK – Rapport Landelijke Regelingen
klik hier voor alle losse regelingen

66.2 – WI – Werkgroep integratie

 

Jaarrapporten 2020 en 2021

11 – KP – Kerkpunt – 2021
11 – KP – Kerkpunt jaarplan 2022

12 – CE – Commissie eredienst – 2021

13 – CSKMI – Missiefonds – 2021

32 – BBK – betrekkingen buitenlandse kerken – 2020
32 – BBK – betrekkingen buitenlandse kerken – 2021

43 – CSKMR – Commissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties – 2021

44 – DPZ – deputaten predikantszaken – 2021
44 – DPZ – lijst deputaten

46 – CICG – Interkerkelijke commissie geschiloplossing – 2021

63 – CVR – Commissie verzoening en recht – 2021