Moderamina LV/GS

Moderamina LV/GS

8 oktober 2022 Geen categorie 0

Op 8 oktober zijn door de Landelijke Vergadering benoemd in het moderamen: Frans Schippers (preses 1), Sander Datema (preses 2), Hillie van de Streek (scriba 1) en Peter Sinia (scriba 2).

Door de Generale Synode zijn op dezelfde dag verkozen en benoemd: Dinand Krol (preses 1), Kars Veling (preses 2), Maarten van Loon (scriba 1) en Sybren Stelpstra (scriba 2).

Foto bovenaan: de beide voorzitters. Links Frans Schippers, rechts Dinand Krol.

Hieronder van links naar rechts: Maarten van Loon, Frans Schippers, Peter Sinia, Hille van de Streek, Kars Veling, Dinand Krol, Sander Datema an Sybren Stelpstra.

Foto’s mogen niet zonder toestemming overgenomen worden.