Kerkordedocumenten en regelingen

De kerkorde is na grondige toetsing op 13 januari unaniem aangenomen. Om de Kerkorde te downloaden, klik hier.

Hieronder staan links naar de Kerkorde in eerste lezing, naar de vastgestelde Regelingen en naar een aantal andere relevante documenten. Voor een overzicht van nog oudere kerkordedocumenten word je doorverwezen naar de website van de Regiegroep Hereniging. Klik hier.

N.B. Kerkorde en regelingen moeten altijd in samenhang gelezen en toegepast worden. Dat geldt met name voor de regelmatig in de kerkorde voorkomende uitdrukking ‘met medewerking van de daartoe ingestelde landelijke commissie’. De regeling maakt steeds duidelijk om welke commissie(s) het dan gaat en waaruit die medewerking bestaat.

64.5.a – Kerkorde – eerste lezing – nov. 2021
64.5.b – Kerkorde – eerste lezing – met toelichting – nov. 2021
64.5.c – Begrippenlijst bij Kerkorde – eerste lezing – nov. 2021

64.2 – WTK rapport – Reactie op inbreng classes en regio
64.3 – WTK – Verzameldocument reacties van classes en regio’s
64.5 – WTK – Rapport Landelijke Regelingen
64.9 – WTK – Aanvullend rapport

VASTGESTELDE REGELINGEN

A2 – verbindingsformulier
A3 – wijziging van de kerkorde
B4 – roeping predikant
B4 – roeping voor bepaalde tijd of deeltijd
B5 – predikant in opleiding
B5 – Statuut Bureau Studiefinanciering
B5 – Statuut Theologische Universiteit
B5 – vervolgonderwijs voor predikanten
B6 – kerkelijke zorg voor de predikant
B7 – predikant met een bijzondere taak
B9 – emeritaat
B20 – kerkelijk werker
B21 – klachtrecht seksueel misbruik
E7 – financiën landelijk kerkverband
E7 – missionaire steunverlening
E7 – Statuut KerkPunt
E8 – plaatselijk contact met andere kerken
E8 – relatie met de CGK
E8 – relatie met de vGKN
E8 – samenwerkingsgemeente
E8 – verwantschapsrelatie regionaal
E9 – relatie met kerken in het buitenland
G2 – KvK en ANBI