Kerkordedocumenten

Hieronder staan alle documenten die betrekking hebben op de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken die door de LV/GS besproken en vastgesteld moeten worden.

Voor een overzicht van eerdere kerkordedocumenten word je doorverwezen naar de website van de Regiegroep Hereniging. Klik hier.

64.5.a – Kerkorde – eerste lezing – nov. 2021
64.5.b – Kerkorde – eerste lezing – met toelichting – nov. 2021
64.5.c – Begrippenlijst bij Kerkorde – eerste lezing – nov. 2021

64.2 – WTK rapport – Reactie op inbreng classes en regio
64.3 – WTK – Verzameldocument reacties van classes en regio’s
64.5 – WTK – Rapport Landelijke Regelingen
64.9 – WTK – Aanvullend rapport

REGELINGEN

A2 – verbindingsformulier
A3 – wijziging van de kerkorde
B4 – beroepbaarstelling
B4 – goedkeuring aanvaarde roeping
B4 – roeping predikant
B4 – roeping voor bepaalde tijd of deeltijd
B5 – bijzondere situaties
B5 – predikant in opleiding
B5 – vervolgonderwijs voor predikanten
B6 – kerkelijke zorg voor de predikant
B7 – predikant met een bijzondere taak
B8 – bijzondere preekbevoegdheid
B9 – emeritaat
B10 – ontheffing predikant
B11 – non-actiefstelling predikant
B12 – beschikbaarstelling predikant
B13 – afzetting predikant
B13 – schorsing predikant
B18 – afzetting ouderling of diaken
B18 – schorsing ouderling of diaken
B19 – kerk zonder ouderlingen
B20 – kerkelijk werker
B21 – gedragscode
B21 – klachtrecht seksueel misbruik
C4 – aanvraag kinderdoop
C8 – liturgische formulieren – met rapport CE
E5 – huishoudelijke regeling synode
E5 – toelichting HR synode
E7 – financiën landelijk kerkverband
E7 – statuut Kerkpunt
E8 – plaatselijk contact met andere kerken
E8 – relatie met de CGK
E8 – relatie met de vGKN
E8 – samenwerkingsgemeente
E8 – verwantschapsrelatie regionaal
E9 – relatie met kerken in het buitenland
G2 – KvK en ANBI