De moderamina

Het moderamen van de Landelijke Vergadering.
Van links naar rechts: Frans Schippers (1e voorzitter), ds. Peter Sinia (scriba 2),
Hille van de Streek (scriba 1) en Sander Datema (2e voorzitter).

Het moderamen van de Generale Synode.
Van links naar rechts:
Kars Veling (2e voorzitter), Sybren Stelpstra (scriba 2),
Dinand Krol (1e voorzitter) en Maarten van Loon (scriba 1).

De gezamenlijke moderamina.

Foto’s: Joost Sytsma, Fontanafoto. Foto’s mogen niet zonder toestemming overgenomen worden.