Contact

Contact secretariaat van de Synode 

Je kunt tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat via nummer 06 – 31 68 47 29
E-mail secretariaat@ngk.nl

De commissie ondersteuning synode (COS – cos@ngk.nl) is belast met de voorbereiding van de Synode Deventer 2023, die in oktober 2023 start.

ambtelijk secretaris: Lydia Postma-Douma
griffier: Jacob Halma
communicatieadviseurs: Heleen Sytsma-van Loo en Embert Messelink communicatie@ngk-gkv.nl