Contact

Contact secretariaat van de Generale Synode en de Landelijke Vergadering

Je kunt tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat via nummer 06 – 31 68 47 29
Brieven aan de LV/GS Zoetermeer 2022 kunnen via e-mail worden ingediend bij secretariaat@ngk-gkv.nl

De werkgroep administratieve ondersteuning (WAO) is belast met de voorbereiding van de Generale Synode/Landelijke Vergadering Zoetermeer 2022

ambtelijk secretaris: Lydia Postma-Douma
griffier: Jacob Halma
communicatieadviseurs: Heleen Sytsma-van Loo en Embert Messelink communicatie@ngk-gkv.nl