Categorie: Nieuws

Vlog van ds. Matthijs van der Welle

Bekijk hieronder een impressie van het eerste vergaderweekend van de LV/GS, met in de hoofdrol ds. Matthijs van der Welle. Het is prima als je de vlog wilt delen in je netwerk, of bijvoorbeeld wilt plaatsen op de website of in de app van je eigen gemeente.


15 november 2022 0

12 november: op weg naar de vaststelling van de kerkorde

  De dagopening wordt verzorgd door ds. Kornelis Harmannij, lid van de Regiegroep Hereniging en van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK). In zijn overdenking brengt hij, naar aanleiding van 1 Korintiërs 14:26-33, het werk van de heilige Geest nadrukkelijk in verband met de kerkorde. Dat werk van de Geest klinkt ook door in Psalm 29.…
Lees verder


12 november 2022 0

11 november: kennismaking en eerste inhoudelijke besprekingen

    Synodepreses Dinand Krol opent de vergadering met een overdenking over Exodus 17:8-16. De kern daarvan is dat het erop aankomt om ons oog op Christus gericht te houden, onderweg naar één kerk. In het gebed en met de woorden van Psalm 121 worden die woorden onderstreept. De ochtendbijeenkomst wordt verder besteed aan een…
Lees verder


11 november 2022 0

“Laat hen allen één zijn”.

  Preek over Johannes 17 tijdens de bidstond. Hieronder kunt u de preek lezen die ds. Melle Oosterhuis gehouden heeft tijdens de bidstond die voorafging aan de openingsvergadering van de LV/GS. Liever als download? Klik hier. Lezen 1 Korintiërs 1:10-13; 1 Korintiërs 12:4-7; 20-21; 31. Preek over Johannes 17:21-23. Gemeente hier in Zoetermeer, door Christus…
Lees verder


4 november 2022 0

Inzenddatum stukken voor de LV/GS

Op 8 oktober jl. is de LV/GS geopend. In de bidstond die aan de openingsvergadering voorafging, werd het kerkenwerk opgedragen aan de Heer. Mocht je naar aanleiding van de gepubliceerde rapporten zaken die betrekking hebben op de hereniging onder de aandacht willen brengen van de LV/GS, dan kun je tot en met 1 november a.s.…
Lees verder


10 oktober 2022 0

Informatieblad: wat staat er op de agenda van deze LV/GS?

De inhoudelijke agenda van de Landelijke Vergadering/Generale Synode in een notendop: vijf onderwerpen uitgelicht. Klik hier voor het informatieblad als worddocument. Klik hier voor het informatieblad als pdf. Je kunt het informatieblad downloaden en naar eigen inzicht verspreiden.


20 september 2022 0

8 oktober bidstond synode/landelijke vergadering

  Op zaterdag 8 oktober a.s. vindt in gebouw De Lichtzijde in Zoetermeer een bidstond plaats, gevolgd door de openingsvergaderingen van respectievelijk de Landelijke Vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Generale Synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De bidstond op 8 oktober onderstreept het geestelijke karakter van het landelijke kerkenwerk. Dat…
Lees verder


24 augustus 2022 0