Categorie: Nieuws

Acta LV/GS Zoetermeer 2022

Op 10 juli 2023 hebben alle kerken een mailing ontvangen met een link naar de Acta van de LV/GS van Zoetermeer en een begeleidende brief van de gezamenlijke moderamina. Klik hier om de Acta te downloaden. Klik hier om de begeleidende brief van de gezamenlijke moderamina te downloaden.  


12 juli 2023 0

15 april: “Wat gescheurd was, wordt weer heel”

Deze laatste bijeenkomst van de LV/GS van Zoetermeer vindt plaats in het Kompas in Zoetermeer, dus in de stad waar de LV/GS ook begonnen is en die als samenroepende kerk haar naam aan deze vergadering verbonden heeft. Allereerst leest ds. Jan Mudde uit 1 Korintiërs 13, en hij benoemt nadrukkelijk dat al het werk dat…
Lees verder


15 april 2023 0

Vlog van ds. Mark Rietkerk

Over de vergadering van 11 maart heeft ds. Mark Rietkerk, NGK Rijnwaarde (Leidsche Rijn) een vlog gemaakt. Deel hem gerust, waar je maar wilt: op de website of Facebookpagina van je gemeente, in de kerk-app of nieuwsbrief, of gewoon in je eigen netwerk.  


13 maart 2023 0

11 maart: LV schaart zich achter pensioenvoorstel

De opening wordt verzorgd door GS-voorzitter ds. Dinand Krol. Hij leest Jozua 5:13-15 en refereert aan de grote opgave waar het volk Israël voor stond bij de inname van Jericho. In afhankelijkheid van de HEER en in zijn kracht konden zij het land binnentrekken. Zo hoopt de LV/GS in vertrouwen op Gods aanwezigheid vandaag opnieuw…
Lees verder


13 maart 2023 0

11 februari: graag meer vrouwen en jongeren in landelijk kerkenwerk

Voor aanvang van de vergadering van synode en landelijke vergadering is er een informele bijpraatsessie over de harmonisatie van de pensioenen van predikanten. De afgevaardigden krijgen de uitgebreide presentatie te zien die ook al op verschillende regioavonden is gehouden. Op een aantal onderdelen leven nog vragen, die deels mondeling worden beantwoord. Gezien de beperkte tijd…
Lees verder


13 februari 2023 0

28 januari: goede kerkelijke rechtspraak gewaarborgd

Ds. Peter Sinia leest Job 28 – woorden van wijsheid – en gaat voor in gebed. Als scriba van de Landelijke Vergadering controleert hij vervolgens ook de presentie. Regelingen B4, B19 en C4 waren eerder al vastgesteld, maar uit de vergadering kwamen toen wat voorstellen voor tekstuele wijzigingen. Die zijn nu verwerkt. Iedereen stemt in…
Lees verder


28 januari 2023 0

Vlog van ds. Gerard Nederveen

Bekijk hieronder een impressie van het derde vergaderweekend van de LV/GS, met in de hoofdrol ds. Gerard Nederveen. Het is prima als je (een link naar) de vlog wilt delen in je netwerk, of bijvoorbeeld wilt plaatsen op de website, in de app of in het kerkblad van je eigen gemeente.


18 januari 2023 0

13 januari: de Kerkorde is klaar

GS-preses ds. Dinand Krol opent de vergadering met het lezen van Kolossenzen 3:1-4. Hij licht deze woorden eruit: Uw leven ligt met Christus verborgen in God. Zijn korte meditatie is mede een oproep aan broeders en zusters die moeite hebben met de aanstaande eenwording: ‘Wat je niet ziet, dat is de werkelijkheid. Open je ogen,…
Lees verder


14 januari 2023 0

Viering eenwording: 12 en 14 mei 2023

D.V. op 1 mei aanstaande zullen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Die eenwording zal op verschillende manieren gemarkeerd worden, onder andere met een landelijke viering op 12 mei a.s. en plaatselijke vieringen twee dagen later. Voor plaatselijke kerken wordt gewerkt aan een soort gereedschapskist, waar iedere gemeente uit…
Lees verder


12 december 2022 0

3 december: verdere stappen naar eenwording

Voorzitter Frans Schippers opent deze nieuwe vergadering van de synode/landelijke vergadering door Matteüs 28: 16-20 te lezen. In zijn meditatie verbindt hij deze tekst met Advent: het geboortefeest van Christus. ‘Jezus doet hier een zeer geruststellende uitspraak: Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Vervolgens geeft Jezus de opdracht om op weg…
Lees verder


5 december 2022 0