Categorie: Nieuws

28 januari: goede kerkelijke rechtspraak gewaarborgd

Ds. Peter Sinia leest Job 28 – woorden van wijsheid – en gaat voor in gebed. Als scriba van de Landelijke Vergadering controleert hij vervolgens ook de presentie. Regelingen B4, B19 en C4 waren eerder al vastgesteld, maar uit de vergadering kwamen toen wat voorstellen voor tekstuele wijzigingen. Die zijn nu verwerkt. Iedereen stemt in…
Lees verder


28 januari 2023 0

Vlog van ds. Gerard Nederveen

Bekijk hieronder een impressie van het derde vergaderweekend van de LV/GS, met in de hoofdrol ds. Gerard Nederveen. Het is prima als je (een link naar) de vlog wilt delen in je netwerk, of bijvoorbeeld wilt plaatsen op de website, in de app of in het kerkblad van je eigen gemeente.


18 januari 2023 0

13 januari: de Kerkorde is klaar

GS-preses ds. Dinand Krol opent de vergadering met het lezen van Kolossenzen 3:1-4. Hij licht deze woorden eruit: Uw leven ligt met Christus verborgen in God. Zijn korte meditatie is mede een oproep aan broeders en zusters die moeite hebben met de aanstaande eenwording: ‘Wat je niet ziet, dat is de werkelijkheid. Open je ogen,…
Lees verder


14 januari 2023 0

Viering eenwording: 12 en 14 mei 2023

D.V. op 1 mei aanstaande zullen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Die eenwording zal op verschillende manieren gemarkeerd worden, onder andere met een landelijke viering op 12 mei a.s. en plaatselijke vieringen twee dagen later. Voor plaatselijke kerken wordt gewerkt aan een soort gereedschapskist, waar iedere gemeente uit…
Lees verder


12 december 2022 0

3 december: verdere stappen naar eenwording

Voorzitter Frans Schippers opent deze nieuwe vergadering van de synode/landelijke vergadering door Matteüs 28: 16-20 te lezen. In zijn meditatie verbindt hij deze tekst met Advent: het geboortefeest van Christus. ‘Jezus doet hier een zeer geruststellende uitspraak: Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Vervolgens geeft Jezus de opdracht om op weg…
Lees verder


5 december 2022 0

Vlog van ds. Matthijs van der Welle

Bekijk hieronder een impressie van het eerste vergaderweekend van de LV/GS, met in de hoofdrol ds. Matthijs van der Welle. Het is prima als je de vlog wilt delen in je netwerk, of bijvoorbeeld wilt plaatsen op de website of in de app van je eigen gemeente.


15 november 2022 0

12 november: op weg naar de vaststelling van de kerkorde

  De dagopening wordt verzorgd door ds. Kornelis Harmannij, lid van de Regiegroep Hereniging en van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK). In zijn overdenking brengt hij, naar aanleiding van 1 Korintiërs 14:26-33, het werk van de heilige Geest nadrukkelijk in verband met de kerkorde. Dat werk van de Geest klinkt ook door in Psalm 29.…
Lees verder


12 november 2022 0

11 november: kennismaking en eerste inhoudelijke besprekingen

    Synodepreses Dinand Krol opent de vergadering met een overdenking over Exodus 17:8-16. De kern daarvan is dat het erop aankomt om ons oog op Christus gericht te houden, onderweg naar één kerk. In het gebed en met de woorden van Psalm 121 worden die woorden onderstreept. De ochtendbijeenkomst wordt verder besteed aan een…
Lees verder


11 november 2022 0

“Laat hen allen één zijn”.

  Preek over Johannes 17 tijdens de bidstond. Hieronder kunt u de preek lezen die ds. Melle Oosterhuis gehouden heeft tijdens de bidstond die voorafging aan de openingsvergadering van de LV/GS. Liever als download? Klik hier. Lezen 1 Korintiërs 1:10-13; 1 Korintiërs 12:4-7; 20-21; 31. Preek over Johannes 17:21-23. Gemeente hier in Zoetermeer, door Christus…
Lees verder


4 november 2022 0

Inzenddatum stukken voor de LV/GS

Op 8 oktober jl. is de LV/GS geopend. In de bidstond die aan de openingsvergadering voorafging, werd het kerkenwerk opgedragen aan de Heer. Mocht je naar aanleiding van de gepubliceerde rapporten zaken die betrekking hebben op de hereniging onder de aandacht willen brengen van de LV/GS, dan kun je tot en met 1 november a.s.…
Lees verder


10 oktober 2022 0