Moderamina LV/GS

Op 8 oktober zijn door de Landelijke Vergadering benoemd in het moderamen: Frans Schippers (preses 1), Sander Datema (preses 2), Hillie van de Streek (scriba 1) en Peter Sinia (scriba 2). Door de Generale Synode zijn op dezelfde dag verkozen en benoemd: Dinand Krol (preses 1), Kars Veling (preses 2), Maarten van Loon (scriba 1)…
Lees verder


8 oktober 2022 0