Bidstond 8 oktober 2022

Op zaterdag 8 oktober a.s. vindt er in gebouw De Lichtzijde in Zoetermeer een bidstond plaats, gevolgd door de openingsvergaderingen van respectievelijk de Landelijke Vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Generale Synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Als gezamenlijke GS/LV zullen deze twee organen in de maanden daarna de laatste besluiten nemen die de hereniging van NGK en GKv op 1 mei 2023 mogelijk maken.

De bidstond op 8 oktober onderstreept het geestelijke karakter van het landelijke kerkenwerk. Dat werk gebeurt vanuit het sterke besef dat het de Heer van de kerk is die zijn kerk hier op aarde bouwt en in stand houdt. Het werk dat de GS/LV te wachten staat, is afhankelijk van zijn zegen.

Bidstond
De bidstond wordt geleid door ds. Arrie Mak, predikant van samenwerkingsgemeente Het Lichtbaken (NGK, CGK en GKv) in Zoetermeer. De preek wordt gehouden door ds. Melle Oosterhuis, preses van de vorige synode. Frans Schippers, voorzitter van de vorige landelijke vergadering, zal het gebed uitspreken. ’s Middags zullen de Generale Synode en de Landelijke Vergadering formeel geopend worden. Die constituerende vergaderingen hebben een besloten karakter. Tijdens die openingsvergaderingen zullen de nieuwe moderamina verkozen en benoemd worden. De bidstond begint om 11:00 en vindt plaats in De Lichtzijde, Broekwegzijde 196, 2725 PE Zoetermeer. Iedereen is van harte welkom in die samenkomst, die ook door middel van een livestream op deze website te volgen is.

Kerkorde
Tussen begin november en eind januari a.s. komen de afgevaardigden een aantal keer bijeen in Conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Een van de belangrijkste taken die hun te wachten staat is de vaststelling van de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken, zoals de nieuwe kerkgemeenschap zal gaan heten.
De nieuwe kerkorde, die in 2019 al ter beoordeling aan alle kerkenraden is voorgelegd, is op 13 november 2021 in eerste lezing vastgesteld door de Synode van Goes (GKv) en de Landelijke Vergadering van Zeewolde (NGK). Classes en regio’s hebben tot juni van dit jaar kennis kunnen nemen van deze kerkorde in eerste lezing, en de gelegenheid gekregen om met verbeteringsvoorstellen te komen. De GS/LV van Zoetermeer zal die voorstellen bespreken, besluiten nemen over de definitieve vorm en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe kerkorde.