14 januari: missionaire initiatieven en liturgische formulieren

Ds. Geert van Dijk opent de vergadering met het lezen van Marcus 7: 1-15. In dit Bijbelgedeelte discussiëren Farizeeën met Jezus over tradities op het vlak van reinheid en onreinheid. Jezus besluit zijn antwoord met: ‘Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens…
Lees verder


16 januari 2023 0