Agenda voor 11 februari

Op 11 februari wordt er plenair vergaderd van 11:00 tot plm. 15:30. De vergadering wordt zoals altijd gestreamd; de link naar de livestream staat op de homepage.

Op de agenda onder andere:

Huishoudelijke regeling synode
Commissie diversiteit en werkwijze synode
Regelingen B (regelingen zijn de praktische uitwerking van de kerkorde. Ze zijn hier te vinden)

Afronding commissie steunbehoevende studenten theologie (LV)

Commissie herstructurering predikantszaken (GS)

Als de tijd het toelaat:
Betrekkingen buitenlandse kerken/ Commissie contact en samenspreking
Commissie van beroep in predikantszaken