Agenda 28 januari 2023

Dit staat er op 28 januari op de agenda:

9:30: opening, presentie, huishoudelijke mededelingen

Voortzetting bespreking regelingen (regelingen staan op deze pagina):
– B4: goedkeuring aanvaarde roeping;
– B19: kerk zonder ouderlingen;
– C4: aanvraag kinderdoop

Bespreking regelingen F5, F6 en F7: kerkelijke rechtspraak

Als er tijd voor is: Opdracht/rapportage Commissie Organisatie Synode, Commissie Financiën en Beheer, Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken

Rapport en Statuut Theologische Universiteit, Afsluiting Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
Statuut KerkPunt

Ontvangst gasten TU: dr. Myriam Klinker-De Klerck, dr. Hans Burger, prof.dr. George Harinck

Sluiting rond lunchtijd.