8 oktober bidstond synode/landelijke vergadering

8 oktober bidstond synode/landelijke vergadering

24 augustus 2022 Nieuws 0

 

Op zaterdag 8 oktober a.s. vindt in gebouw De Lichtzijde in Zoetermeer een bidstond plaats, gevolgd door de openingsvergaderingen van respectievelijk de Landelijke Vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Generale Synode (GS) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De bidstond op 8 oktober onderstreept het geestelijke karakter van het landelijke kerkenwerk. Dat werk gebeurt vanuit het sterke besef dat het de Heer van de kerk is die zijn kerk hier op aarde bouwt en in stand houdt. Het werk dat de GS/LV te wachten staat, is afhankelijk van zijn zegen.

Bidstond
De bidstond wordt geleid door ds. Arrie Mak, predikant van samenwerkingsgemeente Het Lichtbaken (NGK, CGK en GKv) in Zoetermeer. De preek wordt gehouden door ds. Melle Oosterhuis, preses van de vorige synode. Frans Schippers, voorzitter van de vorige landelijke vergadering, zal het gebed uitspreken. ’s Middags zullen de Generale Synode en de Landelijke Vergadering formeel geopend worden. Die constituerende vergaderingen hebben een besloten karakter. Tijdens die openingsvergaderingen zullen de nieuwe moderamina verkozen en benoemd worden.

Uitnodiging
Iedereen is van harte uitgenodigd om de bidstond bij te wonen. Die begint om 11:00 en vindt plaats in De Lichtzijde, Broekwegzijde 196, 2725 PE Zoetermeer. Ook is er de mogelijkheid om de samenkomst te volgen door middel van een livestream.

N.B. Probeer zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen; parkereermogelijkheden bij De Lichtzijde zijn zeer beperkt.