28 januari: goede kerkelijke rechtspraak gewaarborgd

28 januari: goede kerkelijke rechtspraak gewaarborgd

28 januari 2023 Nieuws 0

Ds. Peter Sinia leest Job 28 – woorden van wijsheid – en gaat voor in gebed. Als scriba van de Landelijke Vergadering controleert hij vervolgens ook de presentie.

Regelingen B4, B19 en C4 waren eerder al vastgesteld, maar uit de vergadering kwamen toen wat voorstellen voor tekstuele wijzigingen. Die zijn nu verwerkt. Iedereen stemt in met de regelingen in deze vorm.

Kerkelijke rechtspraak
Regelingen F5, F6 en F7 vormen samen de landelijke regeling voor de kerkelijke rechtspraak. Hans Storm, lid van het deputaatschap hoger beroep, leidt de bespreking van de regelingen in. Een amendement uit het voorwoord  op te nemen in de artikelen over het waarborgen voor een eerlijke en onpartijdige procesgang in de regeling wordt in bespreking gegeven. Na stemming wordt dit niet aangenomen. Ook wordt er doorgesproken over het besluitbegrip: waar mag de commissie zich wel en niet over buigen? Uit die bespreking volgen geen aanpassingen van de regelingen; ze worden unaniem en ongewijzigd vastgesteld.  De vastgestelde regelingen komen zo spoedig mogelijk hier te staan.

De Commissie Financieel Beheer (GKv) heeft samen met de Financiële Commissie (NGK) een rapport aan de vergadering voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de Werkgroep Administratieve Ondersteuning, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Landelijke Vergadering en Generale Synode, en de communicatie. Beide rapporten worden aangenomen en de betreffende commissies krijgen van de vergadering een vervolgopdracht, zodat ze hun werk kunnen voortzetten.

Theologische Universiteit
Op de agenda staat het rapport van de TU, maar belangrijker nog, de LV/GS verwelkomt gasten van de TU in haar midden: prof. dr. Hans Burger, prof. dr. George Harinck en dr. Myriam Klinker-De Klerck. Ook Cors Visser (directeur van KerkPunt) en Pim Boven (voorzitter van het college van bestuur van de TU) wonen dit deel van de vergadering bij. GS-voorzitter Dinand Krol heet alle gasten welkom en spreekt inleidende woorden over de verhuizing van de TU naar Utrecht en de warme band tussen de synode en de predikantsopleiding.

Mw. Myriam Klinker-De Klerck is de beoogde opvolger aan de TU van prof. dr. Rob van Houwelingen als hoogleraar Nieuwe Testament. De vergadering stemt er van harte mee in dat ze aan dit tenuretraject (voorloopproces op professoraat) begonnen is. Ds. Krol feliciteert haar en wenst haar alle goeds toe in de aanloop naar haar benoeming. Samen bidden de aanwezigen haar zingend Gods zegen toe met woorden uit Psalm 134.

Over het rapport van de TU worden geen vragen gesteld, over het statuut evenmin. Net als het rapport van het Bureau Studiefinanciering dat daarna in bespreking wordt gegeven worden al deze documenten ongewijzigd vastgesteld.

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) is al zo’n vier jaar geïntegreerd in de TU. Bij de eenwording houdt de NGP als zelfstandig instituut op te bestaan. De Henk de Jong-leerstoel blijft daarbij behouden, momenteel bezet door dr. Jaap Dekker. Het rapport van de NGP wordt aangenomen, evenals het besluit om de NGP op termijn helemaal op te heffen. LV-voorzitter Frans Schippers bedankt het bestuur, vertegenwoordigd door Ben Vreugdenhil, heel hartelijk voor al het werk dat ze door de jaren heen verzet hebben.

KerkPunt-directeur Cors Visser leidt de bespreking van het statuut van KerkPunt in, dat ook ongewijzigd vastgesteld wordt.

De vergadering wordt afgesloten met een meditatie over Psalm 131 door ds. Wim van Wijk en gebed.