Landelijke Vergadering/Generale synode van Zoetermeer

Op deze website vind je alles wat betrekking heeft op de Landelijke Vergadering/Generale Synode (LV/GS) van Zoetermeer. Afgevaardigden van de Nederlands Gereformeerde Kerken en van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) nemen daar namens hun regio of classis besluiten die betrekking hebben op het landelijke kerkenwerk in beide kerken. In de aanloop naar de hereniging van de NGK en de GKv op 1-5-'23 gebeurt het meeste daarvan gezamenlijk. De LV/GS zal naar verwachting tussen begin oktober 2022 en half april 2023 haar werkzaamheden verrichten.

Rapporten

Commissies rapporteren met jaar- en beleidsrapporten aan de LV/GS. Klik op de knop hieronder om naar die rapporten te gaan. De lijst wordt geregeld aangevuld.

Lees meer…

Vergaderingen

De LV/GS is op 8 oktober jl. begonnen met een bidstond en openingsvergaderingen. Klik op de knop hieronder voor de agenda’s, besluiten en verslagen.

Lees meer…

Kerkorde

Een belangrijke taak van deze LV/GS was de vaststelling van de kerkorde voor de herenigde kerk. Dat is op 13 januari jl. gebeurd. Klik op de knop hieronder om naar de kerkorde te gaan.

LEES MEER…

De plenaire vergaderingen kun je online volgen via een livestream. Eerstvolgende vergaderdagen: 28 januari a.s.

Nieuws

28 januari: goede kerkelijke rechtspraak gewaarborgd

Ds. Peter Sinia leest Job 28 – woorden van wijsheid – en gaat voor in gebed. Als scriba van de Landelijke Vergadering controleert hij vervolgens ook de presentie. Regelingen B4,[…]

Lees meer…
28 januari 2023 0

Vlog van ds. Gerard Nederveen

Bekijk hieronder een impressie van het derde vergaderweekend van de LV/GS, met in de hoofdrol ds. Gerard Nederveen. Het is prima als je (een link naar) de vlog wilt delen[…]

Lees meer…
18 januari 2023 0

14 januari: missionaire initiatieven en liturgische formulieren

Ds. Geert van Dijk opent de vergadering met het lezen van Marcus 7: 1-15. In dit Bijbelgedeelte discussiëren Farizeeën met Jezus over tradities op het vlak van reinheid en onreinheid.[…]

Lees meer…
16 januari 2023 0

De maandelijkse NGK-GKv-nieuwsbrief bevat ook berichten over de LV/GS. Je kunt je hier abonneren.

Schrijf mij in